Máy nâng từ tính vĩnh viễn

  • ITA double circuit permanent magnetic lifter

    Máy nâng từ tính vĩnh viễn mạch kép ITA

    Hệ thống mạch từ của máy nâng nam châm vĩnh cửu mạch kép bao gồm một hệ thống từ chuyển động và một hệ thống từ cố định. Khi sử dụng, chuyển động quay của hệ thống từ chuyển động được điều khiển bởi một tay quay để nhận ra từ trường của hệ thống từ chuyển động và hệ thống từ cố định.

  • ITA Powerful Permanent magnet lifter

    Bộ nâng nam châm vĩnh cửu mạnh mẽ ITA

    ITA Bộ nâng nam châm vĩnh cửu mạnh mẽ: còn được gọi là mâm cặp từ tính vĩnh cửu. Nó là một công cụ nâng thông dụng và thiết thực. Nó có các đặc điểm là kích thước nhỏ, lực giữ mạnh hơn, không có điện, từ tính dư gần như bằng không và hệ số an toàn cao.